فروش اقساطی

شما میتوانید کالای مورد نظر خود را با چک معتبر کارمندی یا غیرکارمندی به صورت اقساط تا سقف 24 ماه خریداری نمایید. جهت محاسبه مبلغ هر قسط اینجا کلیک کنید.

محاسبه مبلغ هر قسط

اطلاعات شخصی

لطفا اطلاعات شخصی صاحب دسته چک را در این قسمت وارد کنید.

روز ماه سال

اطلاعات شغلی

لطفا اطلاعات شغلی صاحب دسته چک را در این قسمت وارد کنید.

اطلاعات محل سکونت

لطفااطلاعات محل سکونت صاحب دسته چک را دراین قسمت وارد کنید.

اطلاعات بانکی

لطفا اطلاعات بانکی صاحب دسته چک را در این قسمت وارد کنید.

اطلاعات خرید

لطفا لیست کالاهایی را که قصد دارید سفارش دهید را به همراه مبلغ کل سفارش، مبلغ پیش پرداخت و تعداد اقساط را در این قسمت وارد کنید. جهت محاسبه مبلغ هر قسط اینجا کلیک کنید.

توجه: مبلغ پیش پرداخت حداقل باید یک چهارم مبلغ کل فاکتور باشد

توضیحات

لطفا توضیحات خود را در این قسمت وارد کنید.

کد امنیتی